Látássérült személy jognyilatkozata

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdeklődni szeretnék, hogy vak ember, hogyan tud aláírni adásvételi szerződést? Egyáltalán eladhatja az ingatlant? Nem kell hozzá gyám, vagy gondnok vagy ilyesmi?

Brigitta

Kedves Brigitta!

A látássérült ember (ha más testi-szellemi korlátozottsága nincsen) természetesen cselekvőképes állampolgár, tehát gondnok, gyám kirendelése nincsen szükség. A Ptk. 6:7 (4) bekezdése határozza meg az egyértelmű feltételeket:


“Írni nem tudó vagy nem képes személy írásbeli jognyilatkozata abban az esetben érvényes, ha azt közokirat vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmazza, amelyen a nyilatkozó fél aláírását vagy kézjegyét bíróság vagy közjegyző hitelesíti, vagy amelyen ügyvéd ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírással igazolja, hogy a nyilatkozó fél a nem általa írt okiratot előttük írta alá vagy látta el kézjegyével, vagy az okiraton lévő aláírást vagy kézjegyet előttük saját aláírásának vagy kézjegyének ismerte el. Az olvasni nem tudó, továbbá az olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének további feltétele, hogy magából az okiratból kitűnjön, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a nyilatkozó félnek megmagyarázta.”


Ha ügyvéd előtt kötik a szerződést, akkor az ügyvéd
– ellenjegyzéssel igazolja, hogy a nyilatkozó fél előtte írta alá a szerződést, továbbá- az ügyvéd, vagy két tanú igazolja, hogy az ügyvéd, vagy a tanúk egyike a szerződés szövegét a félnek (ebben az esetben a látássérült személynek) megmagyarázta.


Üdvözlettel:

Dr. Vizer Tamás LLM.
ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász
+36304666876
www.vizerugyved.hu