Online árverési rendszerek

Magyarországon az online árverésen való részvétel regisztrációhoz kötött, melyhez a személyes Ügyfélkapunkra van szükségünk.

online árverés

EÁF – NAV Elektronikus Árverési Felület

Az online felület elérhető bárki számára. Ingatlan árverésen kizárólag az vehet részt, aki előlegként az ingatlan becsült értékének a 10%-át, kvázi mint foglalót a NAV által megadott számlára átutalás útján megfizet és az jóváírásra kerül az árverés kezdő időpontját megelőzően. Amennyiben az utalás az árverés kezdő időpontját megelőző 2 munkanapon belül történt, úgy a terhelési összesítőt be kell mutatnunk, míg annak másolatát le kell adnunk a végrehajtó felé (telefonos egyeztetést követően lehetőségünk van a tartózkodási helyhez legközelebbi NAV igazgatóságon igazolni a befizetést).

Az elektronikus árverések általánosságban az árverési hirdetményben megjelölt időponttól számított 3. naptári nap 21:00-ig tartanak. Amennyiben a lezárást megelőző percekben történik új ajánlat tétel, úgy a licit ideje 5 perccel meghosszabbodik.

Az előleg NAV számláján történő jóváírást követően elérhetővé válik a konkrét ingatlannal kapcsolatos licitálási felület (érdeklődők számára csak a hirdetmény adatai elérhetőek).

Ajánlattétel árverezett ingatlanokra történhet konkrét összeggel ezer forintos összegre kerekítve, az e célra szolgáló adatbeviteli mezőbe történő beírással. Élhetünk azonban az automatikus ajánlattételi lehetőséggel, így a rendszer helyettünk tesz ajánlatokat, egészen addig amíg el nem éri a részünkről megadott legmagasabb értékhatárt (a beállított összeg a licit folyamán is módosítható, de maximum a legmagasabb ajánlatig csökkenthető).

Amikor a hivatalos licit lezárul a legmagasabb ajánlattevőnek a fent említett foglaló összege a vételárba beleszámít. A licit további résztvevőinek a foglaló összege automatikusan visszautalásra kerül arra a számlaszámra, amelyről a befizetést indították.

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK)

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.) értelmében az ingatlanokat árverésen kell értékesíteni. Hirdetmény útján teszi közzé a végrehajtó a végrehajtást kérő(k) és adós nevével. Tartalmaznia kell továbbá a meghirdetett ingatlan adatait, becsértékét, a legalacsonyabb vételárat, az árverési előleg összegét, továbbá az ajánlattételi határidőt.

A hirdetmények elektronikus nyilvántartása ingyenesen megtekinthető bárki számára az arveres.mbvk.hu oldalon, de a részvétel itt is regisztrációhoz kötött.

A regisztrációhoz személyesen kell megjelenni bármely önálló bírósági végrehajtó vagy törvényszéki végrehajtó előtt. A regisztráció megindulásához 6.600,- Ft egyszeri díjat kell megfizetnünk, majd az irataink bemutatását követően a végrehajtó kezdeményezi felvételünket az Árverezők Elektronikus Nyilvántartásába. A regisztrációt követően a rendszer használatához szükséges felhasználónevet, jelszót és azonosítót kapunk, melyet az árverést lefolytató végrehajtó aktivál. Előleg befizetésére itt is szükség van, melyet a végrehajtónál helyezhetünk letétbe.

Licitet ebben a rendszerben sem tudunk visszavonni.

A nyertes licitálót a végrehajtó értesíti, akik a megbeszélt időpontban és helyen aláírják az árverési jegyzőkönyvet és rendezik a teljes vételár kifizetését (a vételár az aláírást megelőzően kerülhet kifizetésre).

Az online árverésre vonatkozó hazai szabályok:

  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.)
  • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Kormány rendelet.

Árverezett ingatlanok listáját az alábbi helyeken érhetjük el: